OOCL zamelt geld in voor De Gewonde Soldaat

Cheque uitreiking van het OOCL

Foto: v.l.n.r.: brigadegeneraal Ivo de Jong, Johan Bergsma, Jaaike Brandsma, Jan Jaap Van Weering en initiatiefnemer eerste-luitenant Franklin Kramer.

Tijdens het koningsbal van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) is er door de bezoekers gedoneerd aan De Gewonde Soldaat. Dit heeft het OOCL mogelijk gemaakt door een aantal verschillende initiatieven. Zo heeft etiquette-icoon Jan Jaap van Weering (onder andere bekend van het programma 'Hoe heurt het eigenlijk?') zijn boeken verkocht en gesigneerd en hebben Coby en Johan Bergsma van Bergsma Photography staatsieportretten gefotografeerd en verkocht.

Aangevuld met een bedrag van het OOCL zelf, heeft de commandant van het OOCL, brigadegeneraal De Jong op 8 juli j.l. een cheque van € 3.000,- overhandigd aan de vereniging. Dit gebeurde op het Militair Revalidatiecentrum in Doorn.

Als bestuur van De Gewonde Soldaat willen wij graag onze dank uitspreken voor het OOCL, Jan Jaap van Weering en Johan en Coby Bergsma, voor het samenbrengen van dit geweldige bedrag dat ten goede komt aan de vereniging. Dankzij dergelijke initiatieven kan de vereniging allerlei soorten activiteiten ontplooien. Wij zijn hierom zeer content met dit soort geweldige ideeën en personen die zich inzetten voor onze vereniging.

Wilt u ook een actie voor ons beginnen? Neem dan contact op met ons bestuur.

Tags: Jaaike Brandsma, Cheque, OOCL

De gewonde Soldaat

Postadres

De Gewonde Soldaat
Postbus 100
3941 AC Doorn

Contact

Email: info@degewondesoldaat.nl

Bankgegevens

IBAN: NL88 INGB 0007121825
BIC: INGBNL2A
KvK: 55361935